مشکل معافیت مالیاتی تعاونی‌های استان قزوین برطرف شد

دبیر اتاق تعاون استان قزوین گفت: مشکل معافیت مالیاتی تعاونی‌های استان قزوین برطرف شده و این معافیت در اظهارنامه تعاونی‌ها اعمال می‌شود.مقاله اصلی