مشکلات 11 تعاونی مسکن استان قزوین برطرف شد

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: در طول یک‌سال قبل به مشکلات 18 تعاونی مسکن استان قزوین رسیدگی شده که از این تعداد مشکلات 11 تعاونی مسکن برطرف شده است.مقاله اصلی