مجوزهای کسب و کار خارج از درگاه ملی بی‌اعتبار است

مجوزهای کسب و کار خارج از درگاه ملی بی‌اعتبار است

بر اساس اطلاعیه مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، مجوزهایی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود، قانونا بی اعتبار است و صاحب آن دچار مشکلات مالیاتی و بانکی خواهد شد.

مجوزهای کسب و کار خارج از درگاه ملی بی‌اعتبار است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌، دولت برای حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار و برقراری عدالت در فرصتهای شغلی برای شهروندان، اقدام به راه‌اندازی مرکز ملی مجوزها و سامانه ملی کسب و کارها کرد

متقاضیان کسب و کار با مراجعه به سامانه ملی مجوزها،‌ مجوز کسب و کار را پس از استعلام از مراکز مربوطه در مدت معین دریافت می‌کنند.

دبیرخانه مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در این باره اعلام کرد، صدور مجوز کسب و کار خارج از درگاه ملی مجوزها فاقد اعتبار است.

اخیراً مشاهده شده‌است در ادارات شهرستانی برخی دستگاه‌ها، هنوز خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت نام و مجوزهای کاغذی صادر می‌کنند.

به اطلاع همه فعالان اقتصادی می‌رساند؛ به موجب قانون، همه مجوزهای صادره از سال ۱۴۰۱ به بعد الکترونیکی هستند و هر مجوز کاغذی که مشخصات صاحب آن در بانک اطلاعات کسب‌وکارهای کشور (qr.mojavez.ir) نباشد، قانونا بی اعتبار است و صاحب آن دچار مشکلات مالیاتی و بانکی خواهد شد، چراکه سامانه‌های دولتی، مجوزهای کاغذی را نمی‌شناسند و صاحبان آنها را فعال اقتصادی زیرزمینی و غیرمجاز تلقی خواهدکرد.

متقاضیان برای دریافت مجوز، باید فقط به درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) مراجعه کنند. از صاحبان مجوزهای قدیمی و کاغذی هم دعوت می‌شود با مراجعه به سایت فوق، غیرحضوری و رایگان مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند تا به راحتی از خدمات غیرحضوری دولتی بهره‌مند شوند.

دبیرخانه هیئت مقررات زدایی به آن دسته از مدیران دولتی که هنوز خارج از درگاه ملی، مجوزکاغذی صادر می‌کنند، برای آخرین بار هشدار می‌دهد، به حکم قانون تمکین کنند. ثبت نام و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها در ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ جرم‌انگاری شده است و قانون‌شکنان به مراجع قضایی معرفی خواهندشد.

پایان پیام/

مقاله اصلی