متاسفانه بانك اطلاعاتی دولت برای اخذ مالیات هوشمند نیست

غیبی پور كارشناس مالیاتی گفت: وصول مالیات بردرآمد و مالیات برثروت پرهزینه است؛ زیرا بانك اطلاعاتی دولت كامل، مكانیزه و هوشمند نیست.

سیاوش غیبی پور كارشناس مالیاتی در گفت و گو با «روی خط اقتصاد» درخصوص افزایش مالیات اظهار داشت: هرقدر میزان بودجه كشور بر مبنای درآمدهای مالیاتی باشد، در برابر نوسانات و تقاضای جهانی نفت پایدارتر خواهد بود در نتیجه تورم كم و نوسانات ارزی كمی خواهیم داشت.

وی تاكید كرد: باید قبول كنیم اگر ۹۰ درصد بودجه كشور بر مبنای اخذ مالیات باشد، درصورتی كه نرخ ارز افزایش پیدا كند و كسی نفت كشورمان را نخرد، تورم كمی خواهیم داشت و مردم كمتر متضرر می‌شوند. شكی نیست كه بودجه باید مالیاتی شود؛ ولی به چه قیمتی؟

غیبی پور افزود: وصول مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت پر هزینه است؛ زیرا بانك اطلاعاتی دولت كامل، مكانیزه و هوشمند نیست. اختلافات مالیاتی به قدری افزایش پیدا كرده است كه سازمان مالیاتی بخشنامه كرده است كه هر كسی از شكایت خود منصرف شود ۱۰۰ درصد مالیات او مشمول بخشودگی می‌شود.

وی افزود: قوانین بازدارنده نیست؛ هم اكنون مبنای اخذ مالیات تراكنش های كارت خوان است و عده ای در حال اثبات این هستند كه خودشان از كارت خوان استفاده نمی‌كنند. اگر قوانین بازدارنده بود كسی جرات نمی كرد كارت خوان خود را به دیگری واگذار كند.

منبع