مالیات ۳۰۰ هزار تومانی برای واحدهای مسکن مهر

مالیات ۳۰۰ هزار تومانی برای واحدهای مسکن مهر

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکن مهر برای سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ مشمول دریافت مالیات می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر مشخص شده است و سازمان امور مالیاتی موظف است که مفاصا حساب مالیاتی را به سازندگان و خریداران واحدهای مسکونی تحویل دهد.

میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در پروژه‌های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

مقاله اصلی