مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!

مالیات ناچیز پزشکان؛ سالی ۳۰ میلیون تومان!

تسنیم نوشت: رئیس سازمان مالیاتی گفت: میزان مالیات پرداختی پزشکان در سال عدد بالایی نیست و به طور متوسط هر پزشک حدود ۳۰ میلیون تومان در سال مالیات پرداخت می‌کند.

هادی سبحانیان در واکنش به مالیات ستانی از پزشکان و تاثیر در مهاجرت آن‌ها گفت: برای سازمان امور مالیاتی کشور هیچ رسته و شغلی متفاوت از رسته و شغل دیگری نیست، اما اینکه به لحاظ مسائل اجتماعی و رسانه‌ای مواردی از مراجعه به مطب پزشکان مشاهده شده که بیماران را به پرداخت کارت به کارت یا پول نقد هدایت می‌کنند برای مردم حائز اهمیت شده است. این مقوله‌ای مجزاست و در عین حال مالیات ستانی از اصناف توسط سازمان مالیاتی کشور متفاوت نیست.

معاون وزیر اقتصادی تصریح کرد: اتفاقا پزشکان جزو صنوفی هستند که بیشترین مالیات را نسبت به سایر رسته‌ها پرداخت می‌کنند و البته میزان مالیات پرداختی پزشکان در سال عدد بالایی نیست و به طور متوسط هر پزشک حدود ۳۰ میلیون تومان در سال مالیات پرداخت می‌کند.

بیشتر بخوانید:

  • نگاهی بر وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها و هنرمندان

مالیات از اینفلوئنسرها؛ هم فیلتر می‌کنند هم مالیات می‌گیرند!

۲۲۰۲۲۳

مقاله اصلی