مالیات طلا و جواهر افزایش نیافته است

مالیات طلا و جواهر افزایش نیافته است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هیچ افزایشی در نرخ و پایه‌های مالیاتی طلا و جواهر صورت نگرفته است، گفت: فقط طلافروشان از اول دی ماه ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان مالیاتی شده‌اند.

مالیات طلا و جواهر افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مطالب غیرواقعی مبنی بر افزایش مالیات بر طلافروشان از اول دی ماه در فضای مجازی دست به دست می‌شود که برای بررسی صحت و سقم آن با مهدی موحدی‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی تماس گرفتیم که وی نیز گفت: هیچ نرخ جدید و یا پایه جدید مالیاتی برای طلافروشان وجود ندارد و فقط تکلیفی که از قبل برای آنها در نظر گرفته شده بود، این است که طلافروشان مصنوعات طلا و پلاتین بر اساس جزء 4 بند «ب» ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مکلف هستند که از اول دی 1402 به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند و این در راستای الزام قانون تسهیل کسب و کارها است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: سایر مؤدیان در قالب حکم خاص مانند طلافروشان و یا پزشکان در قالب جز 2 بند «ط» تبصره 6 قانون بودجه 1402 نیز ملزم به استفاده از صورت‌حساب‌های الکترونیک هستند، اما غیر از این موارد خاص تمام کسانی که ظرف 6 ماه درآمد بالای 18 میلیارد تومان داشته باشند، به عنوان مثال از ابتدای سال تا پایان شهریور کسانی که بیش از 18 میلیارد تومان درآمد داشته باشند از اول دی ماه ملزم هستند که برای عملکرد فصل پاییز خود به ارائه صورتحساب‌های مالیاتی در سامانه مؤدیان اقدام کنند و کسانی که درآمدشان بعد از آن از 18 میلیارد تومان تجاوز کند و بعد از پایان زمستان امسال از یک تیر ماه 1403 مکلف خواهند شد صورتحساب‌های خود را در سامانه مؤدیان ثبت کنند.

موحدی‌بک‌نظر دوباره تأکید کرد: طلافروشان مانند سابق از اجرت و کارمزد طلا ملزم هستند 9 درصد مالیات ارزش افزوده بپردازند و هیچ حکم جدیدی برای طلافروشان وجود ندارد و از ابتدای دی ماه بر اساس قانون مکلف هستند، صورتحساب‌های خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند. یعنی فقط اتصال آنها به صورتحساب‌های مالیاتی مدنظر است و نرخ جدیدی از مالیات طلافروشان نیست.

به گزارش فارس، هراز مدتی شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر افزایش نرخ مالیات منتشر می‌شود، در حالی که چنین چیزی در عمل صحت ندارد و فقط هدف قانون‌گذار شفاف شدن درآمدها و اتصال صاحبان مشاغل و درآمد به سامانه مؤدیان مالیاتی است.

بنابراین نرخ جدید و یا افزایش نرخی در مورد مالیات در کار نبوده و فقط به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی اتصال به پایانه مالیاتی مدنظر است.

پایان پیام/

مقاله اصلی