مالیات بر ارزش افزوده ۱۳درصد می‌شود؟

مالیات بر ارزش افزوده ۱۳درصد می‌شود؟

تسنیم نوشت:در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد، نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالهای اجرای برنامه هفتم با رشد یک‌درصدی در هر سال تا ۱۳درصد افزایش یابد.

بررسی متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۳ درصد در طول زمان اجرای برنامه افزایش خواهد یافت.

بر اساس ماده ۴۹ این سند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد در سال دوم اجرای برنامه، به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت، همچنین هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد به مالیات سهم دولت اضافه خواهد شد.

مالیات , برنامه هفتم توسعه ,

در ماده ۷ قانون مذکور نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات ( ارزش افزوده) ۹ درصد تعیین شده است.

۳۵۲۱۷

مقاله اصلی