مالیات این خانه‌ها ۲ برابر شد / کدام باغ‌ها باید مالیات بدهنـد؟

 مالیات این خانه‌ها ۲ برابر شد / کدام باغ‌ها باید مالیات بدهنـد؟

اقتصاد آنلاین نوشت: شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده و بر این اساس باغ ویلاهای غیر مجاز مشمول ۲ برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند.

آیین نامه اجرایی بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ( مصوب ۴/ ۴/ ۱۴۰۲ هیأت وزیران ) ابلاغ شد. بر این اساس روند مطالبه مالیات از زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه های مجلل ( لوکس ) ( اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا ) و باغ ویلاها به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشخص شد. طبق قانون مالیات سالیانه خانه های لوکس و باغ ویلاها نسبت به مازاد ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان ۲ در هزار می‌باشد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ مصوبه هییت دولت شهرداریها مکلف شدند ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

بر اساس ماده ۵ این مصوبه باغ ویلاهای غیر مجاز، مشمول ۲ برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز میباشند.

 مالیات این خانه‌ها ۲ برابر شد / کدام باغ‌ها باید مالیات بدهنـد؟

۲۲۰۲۲۳

مقاله اصلی