مالیات ابرازی کارتخوانها از 3 به 30 همت افزایش یافت

سیاست دولت متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم،اجرایی شدن برخی قوانین مصوب و بعضا بر زمین مانده از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان کمک کرد تا در طول فعالیت دولت سیزدهم بیش از تمام سال‌های قبل، مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند.

اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش به‌سزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است.

در همین خصوص وزارت اقتصاد اعلام کرد، مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود 2.6 میلیون فقره در سال 1400 به 5.3 میلیون در سال 1402 افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود 3 هزار میلیارد تومان به 31 هزار میلیارد تومان (10 برابر) افزایش یابد.

در واقع سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

بنابراین اعداد و ارقام و ادعاها و اخبار کذبی که در خصوص افزایش مالیات در لایحه 1403 در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، نیست و اساساً افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی