مؤدیان تکمیل اظهارنامه مالیاتی را به روزهای پایانی موکول نکنند

مؤدیان تکمیل اظهارنامه مالیاتی را به روزهای پایانی موکول نکنند

یزد- سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان یزد گفت: مؤدیان مالیاتی اقدام برای ارسال اظهارنامه مالیاتی و یا تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ را به روزهای پایانی خردادماه موکول نکنند.

رضا نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین مهلت بهره مندی صاحبان مشاغل از مزایای تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱، پایان خرداد ماه جاری است.

نجف زاده با توصیه به صاحبان مشاغل که دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را جدی بگیرند و سعی در استفاده از مزایای آن داشته باشند، افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل و گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر صد برابر معافیت ماده ۸۴ باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول کنند.

وی عنوان کرد: برای عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغلی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنان حداکثر ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول دستوالعمل تبصره ماده ۱۰۰ می شوند.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به اینکه مودیان نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی ندارند، اظهار داشت: مؤدیان با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir و با تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ می توانند مالیات مقطوع خود را به صورت یکجا و یا حداکثر در چهار قسط پرداخت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی مهلت ارسال اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ حجم بالایی از اطلاعات به سازمان ارسال می شود، و این امر ممکن است سبب کندی روند ارسال شود، از مودیان درخواست می شود فرایند تکمیل و ارسال فرم تبصره ۱۰۰ و یا اظهارنامه مالیاتی خود را به روزهای پایانی ماه موکول نکنند و هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کنند.

مقاله اصلی