لزوم پرداخت وجه وصولی یک در هزار ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

لزوم پرداخت وجه وصولی یک در هزار ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت تخصیص و پرداخت وجه وصولی یک در هزار تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فرهانی در خصوص ضرورت تخصیص و پرداخت وجه وصولی یک در هزار تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده، صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوصی نزد خزانه منظور تا حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌کنند پرداخت کند.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در این راستا اتاق اصناف ایران با مجموعه‌ای متشکل از ۸۰۰۰ تشکل صنفی از طریق همکاری و تعامل سازنده با سازمان امور مالیاتی کشور همواره نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات به ویژه در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی مؤدیان و توسعه خوداظهاری مالیاتی ایفا کرده است. لیکن علیرغم اقدامات مؤثر و سازنده صورت گرفته تاکنون هیچ گونه اعتباری از محل ردیف بودجه مربوطه به تبصره یاد شده (ردیف ۱۴۰ ۱۶۰ جدول شماره ۵ قانون بودجه) تخصیص و پرداخت نشده است. این در حالی است که بر اساس میزان وصولی مالیات مشاغل در ۸ ماهه اول سال جاری مبلغ اعتباری قابل پرداخت موضوع تبصره مذکور بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان آبان ماه است.

نوده فراهانی تاکید کرد: به همین منظور و در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و به جهت تقویت تعاملات اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق اهداف بودجه‌ای کلان دولت، مکاتباتی با وزارت اقتصاد و دارایی صورت پذیرفته است و اتاق اصناف ایران خواستار تخصیص هر چه سریع‌تر و پرداخت وجه وصولی یک در هزار موضوع تبصره یاد شده به این اتاق و درج رقم دقیق اعتبار موضوع تبصره یاد شده در ردیف مربوطه متناسب با ارقام پیش‌بینی (مصوب) مالیات مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است.

مقاله اصلی