لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تثبیت شاخص کمک می کند؟؛ لایه پنهان به نفع شرکت های بورسی

 لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تثبیت شاخص کمک می کند؟؛ لایه پنهان به نفع شرکت های بورسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تثبیت شاخص کمک می کند؟؛ لایه پنهان به نفع شرکت های بورسی

بازار؛ گروه بورس: در هفته های اخیر بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از تاثیر مسائل موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر نوسانات بورس سخن گفته اند و با تاکید بر عواملی همچون افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها، نرخ گاز صنایع و همچنین حقوق دولتی معادن تاکید کرده اند که بازار سرمایه تحت تاثیر این عوامل نوسانات رو به پایین خواهند داشت، اما درباره سیاست های مثبت پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده کمتر صحبت شده است که در این گزارش به جزئیات بیشتری از آن پرداخته شده است.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه بودجه طبق بسته حمایتی پیش بینی شده که درصدی از منابع صندوق توسعه ملی از طریق صندوق تثبیت باید به بورس وارد شود و کمک کند تا شاخص کل بورس در محدوده حمایتی حفظ شود. همچنین حذف قیمت گذاری دستوری در قالب احکام لایحه بودجه دنبال می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با بازار ضمن اشاره به اینکه مجلس بسته حمایتی دولت برای بورس را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال می کند، گفت: طبق بسته حمایتی درصدی از منابع صندوق توسعه ملی از طریق صندوق تثبیت باید به بورس وارد شود و کمک کند تا شاخص کل بورس در محدوده حمایتی حفظ شود. همچنین حذف قیمت گذاری دستوری در قالب احکام لایحه بودجه دنبال می شود تا این سیاست کمک کند که شرکت های تولیدکننده کالاهای خاص، سودآوری بالاتری کسب کنند.

جعفر قادری با بیان اینکه تخفیف های مالیاتی از دیگر مشوق های دولت برای شرکت های بورسی است، تصریح کرد: در واقع دولت مالیات را از ۲۵ درصد به ۷ درصد رسانده است و این مساله باعث می شود تا افزایش هزینه های تولید فشار زیادی بر شرکت های بورسی نیاورد. گرچه نباید نادیده گرفت که هر کالایی که افزایش قیمت تمام شده پیدا کرده قیمت فروش آن هم بالا رفته به همین دلیل حاشیه سود شرکت ها حداقل با این سیاست حفظ می شود.

یکی از مواردی که در بسته حمایتی بورس پیشنهاد شده بود معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری جدید شرکت های بورسی از طریق سود انباشته است، در واقع این مساله کمک می کند تا شرکت های بورس اندوخته خود را برای سرمایه گذاری جدید استفاده کنند

او درباره دیگر سیاست های حمایتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، تصریح کرد: یکی از مواردی که در بسته حمایتی بورس پیشنهاد شده بود معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری جدید شرکت های بورسی از طریق سود انباشته است، در واقع این مساله نه تنها کمک می کند تا شرکت های بورس اندوخته خود را برای سرمایه گذاری جدید استفاده کنند و فعالیت جدید را با معافیت مالیاتی آغاز کنند، بلکه در بلندمدت به افزایش درآمد شرکت منجر می شود که به نوعی به نفع سهامداران خرد هم خواهد بود.

تخفیف مالیاتی سود شرکت ها را حفظ می کند؟

در حال حاضر مهمترین چالش صنایع کشور تورم و افزایش قیمت تمام شده محصولات این که منجر شده حاشیه سود شرکت ها کاهش یابد، از این رو دولت در لایحه بودجه سال آینده تخفیف ۷ درصدی برای مالیات عملیاتی شرکت های تولیدی در نظر گرفته تا از این طریق شرکت ها کمتر زیر فشار تورم قرار بگیرند، هرچند قرار شده تامین مواد اولیه تولید و تجهیزات از طریق ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان انجام شود و از این طریق اثر تورم بر قیمت تمام شده کالاها به حداقل ممکن برسد.

تخفیف مالیاتی به تولیدکنندگان طبق ماده ۱۰۵ مالیات بر درآمد شرکت ها اجرا می شود، از این رو ۷ درصد تخفیفی که برای تولیدکننده ها در نظر گرفته شده از ۲۵ درصد سود عملیاتی کسر می شود که به نفع تولیدکنندگان خواهد بود

سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی درباره سیاست حمایت مالیاتی از بخش تولید و تاثیر آن بر سودسازی شرکت ها به خبرنگار بازار، گفت: تخفیف مالیاتی به تولیدکنندگان طبق ماده ۱۰۵ مالیات بر درآمد شرکت ها اجرا می شود، از این رو ۷ درصدی تخفیفی که برای تولیدکننده ها در نظر گرفته شده از ۲۵ درصد سود عملیاتی کسر می شود که به نفع تولیدکنندگان خواهد بود.

غیبی پور با بیان اینکه تخفیف بعد از رسیدگی به عملکرد شرکت ها و ارزیابی مالیات عملیاتی اعمال می شود، افزود:ماده ۱۰۵ مبنای مالیات از سود خالص شرکت ها است، اظهار کرد: قبلا از سال ۸۰ مالیات عملیاتی حدود ۳۰ درصد بود و حالا به ۲۵ درصد رسیده گرچه خیلی از کشورها ۲۰ درصد مالیات می گیرند و البته در بودجه ۱۴۰۲ یک استثنا گذاشته اند که تخفیف مالیاتی به شرکت های فناوری داده می شود و البته این مالیات دامنه همه افراد و شرکت ها را نمی گیر د و بیشتر شامل شرکت های بزرگ و دارای فناوری و … را شامل می شود، اما تخفیف ۷ درصدی مالیاتی برای همه بنگاه های که دارای صورت های مالی شفاف هستند اعمال می شود.

برخی از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تخفیف ۷ درصدی مالیات اثر زیادی بر حاشیه سود شرکت ها دارد زیرا با افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ها در نهایت مجوز افزایش قیمت فروش محصولات را دریافت می کنند و این به معنای افزایش درآمد آنها خواهد بود

او درباره تاثیر تخفیف مالیاتی بر سهامداران خرد، اظهار کرد: شرکت های تولیدی که تخفیف مالیاتی بیشتری داشته باشند بعد از کسر مالیات سود بیشتری از شرکت ها می ماند که می توانند در مجامع به سهامداران خرد بدهند. از طرف دیگر خیلی از شرکت ها امروز مشکل نقدینگی و پرداخت دارند و کاهش مالیات به شرکت ها کمک می کند تا بتواند تسویه انجام دهند.

برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد دولت با تخفیف مالیاتی تنها خواسته مانع از اعتراض واحدهای تولیدی در قبال تورم شود، زیرا از یک سو هزینه ها بالا رفته و از سوی دیگر به دنبال سرکوب قیمت هاست و این مسأله فشار بر بنگاه های اقتصادی را بیشتر می کند و حتی منجر به خروج سرمایه از شرکت های بورسی هم می شود و در شرایط کنونی این تخفیف مالیاتی بیشتر نقش مسکن دارد، با این حال برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند تخفیف ۷ درصدی مالیات اثر زیادی بر حاشیه سود شرکت ها دارد زیرا با افزایش قیمت تمام شده محصولات شرکت ها در نهایت مجوز افزایش قیمت فروش محصولات را دریافت می کنند و این به معنای افزایش درآمد آنها خواهد بود.

مقاله اصلی