فیلم| تغییر مالیات حقوق بگیرها و صاحبان مشاغل در بودجه 1403

مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با خبرگزاری فارس از جزئیات مالیات حقوق بگیران و صاحبان مشاغل که در بودجه 1403 دست خوش تغییر بود گفت: ما توانستیم در راستای تحقق عدالت مالیاتی گام برداریم و توانستیم این اعداد و نسبت ها را در جهت عدالت مالیاتی بیشتر تقویت کنیم.

تغییر مالیات حقوق بگیرها و صاحبان مشاغل در بودجه 1403