فوری؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف تغییر کرد

فوری؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف تغییر کرد

رییس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل خبر داد.​​​​​​​

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمدهادی سبحانیان نوشت: با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید رییس‌جمهور محترم در بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل افزایش خواهد یافت.

فوری؛ سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف افزایش یافت

۲۲۳۲۲۵

مقاله اصلی