طرح مجلس برای تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن/ دولت قبل مخالف اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه بود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که بازار مسکن، ارز و خودرو تحت تاثیر رفتارسوداگران است،گفت: دولت قبل مخالف طرح اخذ مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری بود.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: بعد از مدتها پیگیری کمیسیون اقتصادی، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هماهنگی دولت و وزارت اقتصاد مد نظر قرار گرفت و امروز وارد بررسی مواد این طرح شدیم.

سردرگمی معترضان به مالیات بر خانه‌های خالی/ سامانه‌ ای که فعلا کار نمی‌کند

وی با بیان اینکه طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از پایه های مهم مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است، افزود: یکی از راهکارهای دنیا برای مدیریت بازار ارز ،خودرو و املاک و مستغلات، پایه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است. این موضوع بر اساس یک کار کارشناسی و مطابق با روش هایی است که در کشورهای دیگر انجام و منطبق با شرایط کشور نهایی شده است.

وی با اشاره به اثرگذاری این طرح در عرصه اقتصاد بیان کرد: این طرح کمک می‌کند بخش زیادی از منابع کشور که به سمت فعالیت‌های سوداگرانه حرکت می کند، تحت تاثیر فعالیت با اخذ مالیات قرار گرفته و منابع کشور به جای فعالیت‌های سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاثیر قیمتی پیرو اخذ مالیات ، بیان کرد: این رویکرد باعث می شود تا با یک فضای منطقی در حوزه اقتصادی مواجه و قیمت ها متناسب با واقعیت موجود در اقتصاد شود. متاسفانه بازارهای مسکن،‌ ارز و خودرو تحت تاثیر رفتارهای سوداگران قرار دارد.

پورابراهیمی بیان کرد: این طرح مدت‌ها در دستور کار مجلس بود البته این مسئله در مجلس دهم در کمیسیون مربوطه تصویب شد اما به دلیل عدم موافقت دولت وقت امکان طرح آن در صحن را نداشت. خوشبختانه با توافق مجلس دولت و وزارت اقتصاد وقت متن طرح مذکور نهایی شد؛ امیدواریم با تصویب طرح مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری شاهد آرامش در حوزه فعالیت های اقتصادی اعم از حوزه‌ مسکن ، ارز و خودرو باشیم.

انتهای پیام/

مقاله اصلی