ضرورت بررسی راهکارهای تقویت شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی و ثبتی

ضرورت بررسی راهکارهای تقویت شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی و ثبتی

راهکارهای تقویت همکاری دوجانبه جهت تبادل اطلاعات و تقویت شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی و ثبتی در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس سازمان امور مالیاتی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان امور مالیاتی، راهکارهای تقویت همکاری دوجانبه جهت تبادل اطلاعات و تقویت شفافیت و کارآمدی نظام مالیاتی و ثبتی بررسی شد.

رئیس سازمان ثبت در این دیدار با اعلام آمادگی کامل این سازمان در تقویت همکاری‌های دو سازمان در تبادل اطلاعات با حفظ محرمانگی و با بهره گیری از ساز و کارهای الکترونیکی و عملیاتی شدن این همکاری‌های جدید تا پایان خرداد ماه سال جاری، حاصل این همکاری‌ها را استقرار نظام کارآمد و شفاف مالیاتی و ثبتی بویژه تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، تحقق درآمدهای دولت در بخش مالیات، تقویت شفافیت در فعالیت شرکت‌ها و مقابله با شرکت‌های صوری و کاغذی عنوان کرد. سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اشاره به تکالیف مقرر در قانون بویژه برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ خواستار عملیاتی شدن سریع توافقات و تعاملات مشترک در این زمینه شد.

در پایان این نشست مقرر شد تفاهم نامه همکاری‌های مشترک دو سازمان با قید فوریت تنظیم و اجرایی شود.

مقاله اصلی