ضرایب مالیاتی پزشکان بررسی و تعدیل می‌شود

  • جلسه نمایندگان سازمان نظام پزشکی با مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی در محل آن سازمان برگزار شد.

پس از افزایش چندبرابری مالیات‌های جامعه پزشکی در سال مالی اخیر و بروز مسائل و مشکلات متعدد در این خصوص، با پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر دکتر رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی و اعضای شورایعالی نظام پزشکی در نهایت مقرر شد جلسه کارشناسی بین نمایندگان دو سازمان برگزار شود.

در این جلسه دکتر انیسیان مدیرکل اقتصاد سلامت و دکتر عباسیان عضو شورایعالی سازمان به نمایندگی از سازمان نظام پزشکی و دکتر رعنایی مدیرکل دفتر فنی و ریسک مالیاتی و آقای مختاری معاون حقوقی و فنی به نمایندگی از سازمان مالیاتی حضور داشتند.
دکتر عباسیان درخصوص این جلسه و موارد مطرح شده در آن گفت: در این جلسه در ابتدا نمایندگان سازمان نظام پزشکی انتقادات جامعه پزشکی را مطرح کردند. ما عنوان کردیم برای جامعه خدوم و زحمتکش پزشکی مسائل مالی در درجه دوم اهمیت است و این موضوع سلامت مردم و ارتقای سلامت عمومی است که اولویت اول محسوب می‌شود و برای همین سیاستگذاران و مجریان قانون باید تلاش خود را بر فراهم آوردن آرامش خاطر این جامعه متمرکز کنند نه اینکه تشویش و ناراحتی این گروه از نخبگان کشور را موجب شوند. مطرح کردیم که جامعه پزشکی تنها صنفی است که شفافیت مالیاتی کامل دارد و در حالی که سایر صنوف آشکارا از راه‌های مختلف برای دور زدن مالیات استفاده می‌کنند بیش از 95 درصد جامعه پزشکی از دستگاه‌های کارتخوان استفاده کرده و شفافیت مالیاتی دارند و بیشترین قشری هم که مالیات پرداخت کرده‌اند بوده اند اما با این وجود هیچ اقدام حمایتی و تشویقی از عملکرد شفاف این جامعه خدوم نشده است.

دکتر عباسیان گفت: امسال سازمان امور مالیاتی از جامعه پزشکی خواست که از ماده صد استفاده کنند اما اینتاکدهایی که برای اعضای این صنف درنظر گرفته شد بسیار بیشتر از قبل و غافلگیرکننده بود و طبیعی بود که موجب ناراحتی و اعتراض اعضای صنف شود. جامعه پزشکی معترض به این نحوه دریافت مالیاتی است که در آن بدون توجه به هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم، مالیات افزایش چند برابری می‌یابد. این شیوه موجب ناامیدی بخصوص پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود و به هر حال یکی از عوامل موثر در افزایش مهاجرت اعضای جامعه پزشکی محسوب می‌شود. برای مثال مطرح شد که دندانپزشکان، مشابه جامعه متخصصان آسیب شناسی و متخصصان رادیولوژی هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند اما این مسائل از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده مانده و ضرایب سنگین مالیاتی برای آنان اعمال می‌شود.

این عضو شورایعالی گفت: در نهایت پس از انتقال تمام انتقادات و مشکلات و ارائه راهکارها، دکتر رعنایی ضمن تشکر از خدمات جامعه پزشکی و با اشاره به اینکه حالا سازمان امور مالیاتی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی اصناف مختلف اشراف کامل دارد قول داد بسته‌های حمایتی و تشویقی مالیاتی برای اعضای جامعه پزشکی درنظر گرفته شود و اینتاکدهای درنظر گرفته شده با کار کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گرفته و به صورت مناسب تعدیل شوند.

منبع