شناسایی ۵۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در زمینه فرآورده‌های گوشتی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اداره کل امور مالیاتی استان البرز از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به طوری که در اعلامیه این اداره آمده است: با عنایت به گزارش مردمی واصله و بررسی‌های انجام شده درخصوص فرار مالیاتی یک شرکت معروف فعال در زمینه فرآورده‌های گوشتی، اداره کل یاد شده در مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲ اقدام به اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به‌همراه ضابط نیروی انتظامی از دو محل متعلق به شرکت می‌نماید.

با استفاده از مدارک بدست آمده و فایل‌های پشتیبان استخراج شده از نرم‌افزار مالی مورد استفاده شرکت، صورت‌های مالی واقعی به‌ انضمام جزئیات مربوطه بدست آمده که به تأیید شرکت نیز رسیده است.

نتایج حاصل شده منجر به شناسایی فرار مالیاتی بالغ بر مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان، شامل اصل مالیات و جرایم سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ گردید. شایان ذکر است فاصله اجرا تا مرحله رسیدگی و مطالبه تنها ۳۸ روز به طول انجامیده است که در نوع خود قابل توجه است.

مقاله اصلی