شناسایی شخصی با تراکنش ۹ هزار میلیاردی در بازار طلا

شناسایی شخصی با تراکنش ۹ هزار میلیاردی در بازار طلا

رئیس سازمان‌ مالیاتی گفت: ۶ شرکت دلال در حوزه آهن قراضه با فرار مالیاتی ۷۰۰ میلیار تومانی شناسایی شده است؛ ۱۴ هزار میلیارد تومان صورتحساب صوری از ۲ نفر کشف شده است.

دریافت 6 MB مقاله اصلی