شناسایی بیش از ۴۰۰ هزار مودی جدید در بخش مالیات املاک اجاره‌ای

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرضیه جعفری، سرپرست دفتر علوم داده‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: با استقرار نظام حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی کشور و استفاده از روش‌های تحلیل داده با استفاده از اطلاعات دریافت شده از سازمان‌های مرتبط با کسب و کار‌ها در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم مربوط به سال‌های عملکرد ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ که در سال ۱۳۹۹ دریافت شده است و اطلاعات جدیدی که در سال ۱۴۰۲ دریافت گردید، همچنین بررسی اطلاعات درون سازمانی مربوط به عملکرد‌های ۹۶ الی ۹۹ تهران و سایر شهرها، از تعداد ۳۷۳۱۳۱ مودی دارای شرایط مشمولیت ماده ۷۷ ق. م. م، تعداد ۶۳۰۴۱ مودی فاقد ثبت نام مالیاتی، از میان تعداد ۷۶۲۹۰ مهندس ناظر تعداد ۳، ۳۶۸ مهندس ناظر فاقد ثبت نام مالیاتی شناسایی شده اند.
همچنین با بررسی اطلاعات دریافت شده از سامانه املاک و مستغلات کشور مربوط به عملکرد‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۰۰ مشاور املاک و بیش از ۴۰۰ هزار مودی جدید در منبع مالیات مستغلات نیز شناسایی شدند.

مقاله اصلی