شمول مالیات بر صادرات صنایع مواد معدنی، فلزی و نفتی در تمام نقاط کشور+سند

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کلیه درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در تاریخ 25 دی ماه سال 1401 و به استناد به قانون بودجه صادر شده است، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی و … در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.

پیرو بخشنامه مورخ 28 تیر ماه سال 1401 سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به مفاد بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 در خصوص اینکه درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی و … در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود به اطلاع می‌رساند:

به منظور اجرای صحیح مفاد حکم بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ت) تبصره (66 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26 اسفند ماه سال 1399 به ردیفهای درآمدی (110518) و (160177) و (110401) جدول شماره (5) این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (2) هزینه می‌گردد…».

مأموران مالیاتی حوزه کاری حسابرسی می‌بایست به هنگام رسیدگی به پروندههای مالیات بر درآمد صادر کنندگان موضوع احکام فوق الذکر، ضمن تعیین ارزش کالاهای صادراتی حسب مقررات موضوعه درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات مربوط به صادرات کالاهای مورد نظر (موضوع تصویب نامه های شماره 117518 تا 59156 هـ مورخ یکم دی ماه سال 1400 و شماره 133291 60334 هـ مورخ 27 مهرماه سال 1401 هیأت محترم وزیران) را به منظور واریز به ردیفهای درآمدی تعیین شده به صورت جداگانه در گزارش رسیدگی تنظیمی درج نمایند.

مالیات بر جمع درآمد، ابزاری برای تنظیم گری اقتصادبرآورد وصول 90 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال آینده

همچنین در صورت تعدیل درآمد مشمول مالیات در مراحل رسیدگی مجدد موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و یا هر یک از مراحل دادرسی مسئول مسئولان ذی ربط و همچنین اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی مکلفند درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات مربوط به صادرات کالاهای مذکور را پس از اعمال تعدیلات در متن رای صادره به صراحت مشخص نمایند.

ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر ماه موظفند، میزان درآمد حاصل از وضع مالیات برصادرات مواد معدنی فلزی-غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را در ردیف درآمدی 110518 اعمال نمایند.

مالیات ,

انتهای پیام/

مقاله اصلی