شفافیت گام نخست مبارزه با فساد/ رسانه‌ای شدن فساد موجب بازدارندگی است

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه شفافیت گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و به تبع آن حمایت از تولید است، گفت: بازنمایی اقدامات ضد فساد و مقابله با فرار مالیاتی عامل مهمی جهت فسادستیزی در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی است.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور فساد را خط قرمز سازمان خواند و گفت: اصلاح و تحول در نظام اداری کشور از جمله نظام مالیاتی نیازمند برنامه‌ریزی های کارشناسی، شفافیت و مداومت جدی در مبارزه با فساد است.

منظور با اشاره به ضرورت تبیین اقدامات سازمانی در راستای مبارزه با فساد و فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و حمایت تمام قد از بخش تولید اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور در جهت تحقق شعار سال گام بر می دارد و در این مسیر برنامه ریزی های لازم برای حمایت اثربخش از تولید را در اولویت قرار داده است.

سازمان مالیاتی: همه وجوه واریزی به حساب های تجاری مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، هوشمند سازی مالیاتی و داده محوری را گام های مهم سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مردم در دوره تحولی دانست و گفت: برای گذار از مالیات ستانی سنتی به مالیات ستانی هوشمند و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، باید به سمت داده محوری و سامانه محوری حرکت کرد.

منظور یکی از رویکردهای اصلی در مبارزه با فساد اداری را شفاف سازی و اطلاع رسانی دانست و بیان داشت: یکی از راهکار های جلوگیری از ایجاد فساد، شفافیت و اعلام آن است. چرا که موجب شرمساری فرد مرتکب می شود و افشای ارتکاب جرم خود یکی از راه های جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرم و تقویت سلامت اداری است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر نقش رسانه ها در مبارزه با فساد اظهار داشت: رسانه ابزار مناسبی برای تبیین و روشنگری افکار عمومی بوده و رسانه‌های جمعی بـه دلیـل تخصـص و ابزارهـایی کـه در اختیـار دارند می توانند نقش مهمی در شفاف سازی اخبار و کنترل فساد داشته باشند. لذا انتظار می رود رسانه ها مشوق و حامی سازمان هایی باشند که شفافیت را در اولویت قرار داده اند.

منظور با بیان اینکه، شفافیت به تنهایی کافی نیست و مجموعه ای از اقدامات باید انجام گیرد تا با همراهی شفافیت در حوزه های مختلف بتواند جلوی فساد را بگیرد، گفت: برنامه ریزی براساس شاخص هایی مانند مطالبه عمومی، شناسایی گلوگاه های فساد، رصد دائمی و از طرفی دیگر تلاش برای حل مشکلات معیشتی کارکنان، باید همگی با یکدیگر همراه باشد تا بتواند جلوی فساد را به صورت ریشه ای بگیرد.

انتهای پیام/

مقاله اصلی