شرکت‌‌ها برای اخذ تسهیلات زیر 940 میلیون تومان‌ مفاصا حساب مالیاتی نیاز ندارند

شرکت‌‌ها برای اخذ تسهیلات زیر 940 میلیون تومان‌ مفاصا حساب مالیاتی نیاز ندارند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: اشخاص حقیقی و شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات به ترتیب زیر 500 میلیون تومان و 940 میلیون تومان نیازی به مفاصا حساب مالیاتی ندارند.

شرکت‌‌ها برای اخذ تسهیلات زیر 940 میلیون تومان‌ مفاصا حساب مالیاتی نیاز ندارند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی در صفحه مجازی خود نوشت: دیگر نیاز نیست، اشخاص حقیقی و شرکت‌ها به ترتیب برای دریافت تسهیلات زیر 500 میلیون تومان و 940 میلیون تومان، مفاصا حساب مالیاتی (گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم) دریافت کنند.

وی این خدمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در راستای تسهیل کسب و کارها، تکریم مؤدیان و دسترسی آسان به وام‌های خرد دانست.

به گزارش فارس، سقف دریافت تسهیلات که نیاز به مفاصا حساب مالیاتی نداشت، سال گذشته برای اشخاص حقیقی صاحب مشاغل 200 میلیون تومان بود و سقف تسهیلات برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان بود که امسال با افزایش این دو سقف به ترتیب به 500 میلیون و 940 میلیون تومان رسید و در واقع دسترسی صاحبان مشاغل و شرکت‌ها به تسهیلات بانکی آسان‌تر شده است.

وام‌های بیش از این سقف در صورتی امکان پذیر خواهد بود که صاحبان مشاغل و شرکت‌ها بدهی مالیاتی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازند و در کنار اعتبارسنجی مفاصا حساب مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم به بانک ارائه کنند.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مقاله اصلی