سیگاری‌ها ۴.۸ هزار میلیارد تومان مالیات دادند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی آمار‌های سازمان مالیاتی تا دی ماه سال جاری حاکی از وصول ۴۷۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی است.
در این مدت ۴۸۰۰ میلیارد تومان نیز از محل مالیات بر فروش سیگار وصول گردیده است. عوارض خروج از کشور نیز حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مقاله اصلی