سبحانیان: مالیات بر مجموع درآمد سراغ دانه درشت‌ها و سفته باز‌ها می‌رود

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با دانشجو: در تمام دنیا به سمت مالیات‌ستانی از مجموع درآمد‌های اشخاص حقیقی در حال حرکت هستند. این یعنی به جای اینکه فشار مالیاتی بر گرده اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، کارخانجات و…) باشد از مجموع درآمدی که افراد از منابع مختلف دارند مالیات ستانی انجام شود. این به معنای آن نیست که تمام مردم مشمول مالیات بر مجموع درآمد می‌شوند بلکه معتقدیم بسیاری از مردم مشمول این مالیات نخواهد شد و تمرکز این مالیات بر دانه درشت‌ها خواهد بود. همچنین این مالیات مشمول افرادی می‌شود که فعالیت‌های سفته بازانه دارند.مقاله اصلی