سال گذشته ۲۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در گلستان محقق شد

سال گذشته ۲۱۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در گلستان محقق شد

گرگان- مدیر کل امور مالیاتی گلستان گفت: سال گذشته دو هزار و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد مالیاتی در این استان وصول شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حاجی مشهدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن صنفی حسابداران در شهرک صنعتی آق قلا اظهارکرد: در سال گذشته بالغ بر دو هزار صد میلیارد تومان در آمد مالیاتی داشتیم.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان افزود: نسبت به مدت مشابه ۴۸ درصد رشد در آمد مالیاتی داشتیم و حدود ۲۶۰ میلیارد تومان مالیات و ارزش افزوده را به دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و نقاط کمتر توسعه یافته پرداخت کردیم.

وی همچنین از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد و گفت: این قانون در سال ۹۸ تصویب و از سال ۱۴۰۱ بصورت تدریجی در حال اجرا است.

حاجی مشهدی افزود: از اول فروردین ۱۴۰۲ تمامی شرکتها ملزم به ارسال صورتحساب الکتریکی در بستر سامانه مودیان هستند.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان گفت: اجرای دقیق این قانون از تورم جلوگیری کرده و از قاچاق هم جلوگیری می‌کند که تا روز گذشته سه هزار صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان ارسال شده است.

مقاله اصلی