سازمان مالیاتی: دریافت مالیات سود سپرده‌های حقوقی، حکم بودجه 1401 است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: گرچه حکمت این مصوبه هدایت سرمایه به سمت تولید است اما در قانون بودجه ۱۴۰۲ تکرار نشده است.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: قانونگذار در قانون بودجه سال 1401 مقرر کرده است که حکم بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم درباره اشخاص حقوقی جاری نشود و البته سازمان امور مالیاتی، مجری و ملزم به اجرای این قانون است.

نماینده مجلس: سود سپرده اشخاص حقوقی در بانک‌ها مشمول مالیات می‌شود

وی یادآور شد: بر اساس بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات بود، اما فلسفه حذف اشخاص حقوقی از این حکم و الزام به دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی که در بودجه 1401 به تصویب مجلس رسید این بود که اگر اشخاص حقوقی از سود سپرده‌های خود در بانک کسب درآمد می کنند پس مانند سایر درآمدهای آنها باید مشمول مالیات شود.

موحدی اظهار کرد: در واقع اشخاص حقوقی می‌توانند سرمایه خود را صرف تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و … کرده و در مسیر مولد به کار گیرند، اما وقتی که این سرمایه به عنوان سپرده در بانک نگهداری کرده و از سود آن بهره می‌برد همانند سایر درآمدها مشمول مالیات می شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حکمت این مصوبه در قانون بودجه 1401، جلوگیری از انحراف مسیر سرمایه و هدایت آن به سمت تولید بوده تا این سرمایه ها به جای اینکه در بانک سپرده گذاری شود به کمک تولید بیاید.

وی درباره فراهم بودن زیرساخت‌های دریافت مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی، گفت: زیرساخت‌ها کاملا فراهم است و در صورت های مالی شرکت‌ها نیز مشخص است که میزان سود سپرده آنها چقدر بوده که پیش از این معاف از مالیات بودند اما در صورت های مالیاتی سال 1401 معاف از مالیات نیستند.

موحدی با اشاره به اینکه این حکم در قانون بودجه سال 1402 مصوب نشده است، اظهار کرد: این رفع معافیت برای صورت های مالی سال 1401 اعمال می‌شود و قانونگذار تداوم آن را در بودجه سال جاری پیش بینی نکرده است.

انتهای پیام/

مقاله اصلی