رشد 49.8 درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده‌

رشد 49.8 درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده‌

بر اساس جزء اول لایحه بودجه 1403 درآمدهای مالیاتی در سال آینده به میزان یک میلیون و 122 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال جاری از رشدی معادل 49.8 درصد برخوردار خواهد شد.

رشد 49.8 درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس بخش اول لایحه بودجه 1403 کل کشور که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، مالیات اشخاص حقوقی در سال آینده 450.7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری 53.5 درصد رشد خواهد کرد.

مالیات بر درآمد‌ها 152 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری 33.3 درصد رشد خواهد کرد. مالیات بر ثروت 49.4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری 32.7 درصد رشد خواهد کرد. مالیات بر کالاها و خدمات 469.7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری 54.5 درصد رشد خواهد کرد.

همچنین درآمدهای مالیاتی در سال آینده یک میلیون و 122 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری 49.8 درصد رشد خواهد داشت. مالیات بر واردات از محل حقوق ورودی گمرکی 142.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری 2.1 درصد کاهش خواهد داشت. درآمد از محل سود سهام شرکت‌های دولتی 60 هزار میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم سال جاری 76.5 درصد افزایش خواهد یافت.

درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال جاری 27.4 درصد رشد خواهد داشت. درآمد بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در سال آینده 55 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری از رشد 13.4 درصد برخوردار می‌شود. درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی مانند آب و برق در سال آینده 46.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 75 درصد رشد خواهد کرد.

جمع درآمدها در سال آینده برای دولت یک میلیون و 498 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم مشابه سال جاری 42.1 درصد رشد خواهد کرد. تراز عملیاتی در بخش درآمدهای دولت در بخش غیرنفتی در سال آینده 305 هزار میلیارد تومان منفی خواهد بود که نسبت به رقم مشابه سال جاری 32.8 درصد کاهش خواهد داشت.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مقاله اصلی