رشد ۳۳ درصدی بودجه کرمانشاه برای سال آینده

رشد ۳۳ درصدی بودجه کرمانشاه برای سال آینده

کرمانشاه- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه از رشد ۳۳ درصدی بودجه استان کرمانشاه برای سال آینده خبر داد.

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره وضعیت بودجه استان کرمانشاه طی سال آینده، اظهار کرد: سرجمع درآمدهای عمومی ۳۱ استان کشور در سال جاری ۴۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال ۱۴۰۲ به ۶۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: مجموع درآمدهای ۳۱ استان کشور نسبت به سال جاری ۴۴ درصد رشد و افزایش را نشان می‌دهد که سهم استان کرمانشاه افزایش ۳۳ درصدی درآمدها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ برای استان کرمانشاه درآمدها از ۲ هزار و ۶۳۲ هزار میلیارد تومان به سه هزار و۴۹۸ میلیارد تومان رسیده است.

نوروزی بیان کرد: بر اساس آمارها گام‌های خوبی در بودجه سال ۱۴۰۲ برای استان کرمانشاه برداشته شده و هرچقدر استان بتواند درآمدهای بیشتری را کسب کند اضافه درآمد برای استان مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع درآمدهای استان کرمانشاه برای سال آینده ۹۰ درصد آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد که برعهده اداره کل مالیات استان است و ۱۲۳ میلیارد تومان سهم سایر دستگاه‌ها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه گفت: سازمان برنامه و بودجه اعتبار ۲۴ دستگاه اجرایی استان را تأمین می‌کند و مابقی از محل اعتبارات ملی تغذیه می‌شوند که این بودجه نیز رشد ۳۴.۴ درصدی داشته است.

نوروزی عنوان کرد: اعتبارات عمرانی در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه از یک هزار و ۷۱ میلیارد تومان در سال جاری به ۲ هزار و ۵۹ میلیارد تومان برای سال آینده افزایش داشته که رشد ۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مقاله اصلی