رسیدگی به حساب و کتاب ادارات دولتی یزد

رسیدگی به حساب و کتاب ادارات دولتی یزد

یزد- رئیس خزانه معین استان یزد گفت: صورت حساب‌های مطالبات و بدهی‌های دستگاه اجرایی این استان در سال مالی گذشته و سه ماهه ابتدایی سال جاری مورد رسیدگی قرار گرفت.

علی اکبر صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این صورت حساب‌ها شامل مطالبات و بدهی‌های مربوط به منابع داخلی و بودجه‌ای استان است، افزود: در این راستا ۲۰۰ صورتحساب مستقل از دستگاه‌های اجرایی دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، اطلاعات مالی و حسابداری دستگاه‌های اجرایی در سامانه سماد سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت ثبت و توسط ذیحساب و مدیر دستگاه اجرایی تائید و پس از اینکه توسط حسابرسان اداره تلفیق حساب‌ها و امور بدهی‌های این اداره کل رسیدگی شد به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه ارائه مطالبات و بدهی‌ها موجب شفافیت در اطلاعات مالی از جمله جزئیات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی می‌شود، گفت: یکی از مزایای شفافیت در خصوص اطلاعات مدیریت بدهی‌ها، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی برای تسویه بدهی‌های دولت از جمله اسناد خزانه و اوراق تهاتر همچنین تهاتر اموال مازاد دولت با بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله پیمانکاران است.

مقاله اصلی