رسانه‌ها و مطبوعات از پرداخت مالیات در سال 1402 معاف شدند