رئیس اتاق اصناف ایران: سقف معافیت ماده 100 قانون مالیات باید 2 برابر شود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از سران قوا درخواست داریم که سقف معافیت مالیاتی در تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم را تا 2 برابر یعنی 13 میلیارد و 440 میلیون تومان افزایش دهند.مقاله اصلی