درآمد ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سلبریتی ها

درآمد ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سلبریتی ها

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تلاش برای مالیات ستانی از سلبریتی ها و بلاگرها خبر داد و گفت: در این بررسی مشخص شد ۲۱۳ بلاگر و سلبریتی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان واریزی حساب داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در یک برنامه تلویزیونی درباره لزوم رعایت عدالت در پرداخت مالیات گفت: در ۳ الی ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۲ در حال رقم خوردن در زمینه دریافت مالیات هستیم. یکی از اتفاقات مثبتی که سازمان امور مالیاتی به دنبال آن است وصول مالیات بر اساس داده‌ها است. در گذشته مالیات علی الراس اخذ می‌شد و ما در حال تغییر این مسیر هستیم.

وی با بیان اینکه درصددیم جذب مالیات بر اساس داده‌های متقن باشد خاطرنشان کرد: ما هر ساله در ۳۱ خرداد ما از مودیان می‌خواهیم که مالیات سال گذشته خود را پرداخت کنند و بر اساس ماده ۱۰۰ به مشاغل خرد که درآمد کمتر از حدود ۶ میلیارد دارند مشاغل خرد هستند و شامل تخفیف و معافیت مالیاتی می‌شوند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی با وزارت امور اقتصاد حساب‌های اشخاص را پالایش کردیم که فقط از موارد مربوط به فعالیت تجاری مالیات اخذ کنیم.

موحدی ادامه داد: ما به سراغ مالیات ابرازی مردم رفتیم به این صورت که مالیات تعداد مودیان به سامانه مراجعه می‌کنند و مالیات خود را مشاهده می‌کنند و در صورت اعتراض می‌توانند خودشان مالیات خودشان را ابراز کنند. ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و رقم مالیات دریافتی هم افزایش یافت و در این جذب مالیات هیچ کس را مجبور به پرداخت مالیات نکردیم.

پزشکان دارای بیشترین و کارمندان و کارگران دارای کمترین فرار مالیاتی هستند

وی ادامه داد: کارمندان و کارگران کمترین فرار مالیاتی را دارند به این دلیل که درآمد آنها شفاف است. پزشکان هنوز به این قانون تن نداده اند و بیشترین فرار مالیاتی را دارند. پزشکان موظف به استفاده از دستگاه پز هستند تا همانند سایر مردم مالیات عادلانه بپردازند.

پزشکانی که مالیات پرداخت نمی‌کنند مارک دار شدند

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برای حل این مشکل سامانه سوت زنی را راه اندازی کردیم تا مردم پزشکانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند به ما رعایت کنند. این پزشکان را به عنوان افراد مارک دار شناسایی کردیم و آنها را از استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ محروم کردیم. بر اساس بررسی‌ها پزشکانی را کشف کردیم که با حساب‌های خود کار نمی‌کنند و از حساب‌های دیگری استفاده می‌کنند. باید روش‌هایی را برای شناسایی فراریان از پرداخت مالیات ایجاد کنیم که برای پزشکان این روش‌ها را ایجاد کرده ایم.

موحدی گفت: سال ۱۴۰۰ ما میانگین دریافت مالیات از اصناف ۱ میلیون ۳۰۰ هزار میلیون تومان برای کل سال بوده است و در ۱۴۰۱ حدود ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است. امسال ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

میزان مالیات امسال نمایشگاه داران خودرو، طلا فروشان و پزشکان

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: میانگین مالیات اصناف معادل مالیات اصناف است. امسال حدود ۵۰ درصد اصناف مالیتشان صفر بوده و مابقی زیر ۳۰ میلیون باید مالیات می‌پرداختند. میانگین مالیات امسال نمایشگاه داران اتومبیل، ۱۱ میلیون، پزشکان ۳۵ میلیون طلافروشان ۱۱ میلیون است.

وی خاطر نشان کرد: از سلبریتی ها هم مالیات گرفته ایم و ۵۱۵ بلاگر و سلبریتی را شناسایی کرده ایم، فقط ۱۲۳ بلاگری کار تشخیص مالیات آنها در حال انجام است و این ۱۲۳ نفر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان واریزی حساب آنها بوده است. این بحث مطرح شده که این سلبریتی ها در سکوهای فیلتر شده فعالیت می‌کنند و نباید از آنها مالیات گرفت در صورتی که این افراد درآمد دارند و باید مالیات آن را بدهند.

دریافت ۱۰۰ هزار میلیارد سود از سپرده بانکی

وی گفت: گفته یکی از مدیر عاملان بانک‌ها درباره دریافت ۱۰۰ هزار میلیارد از سود سپرده‌های بانکی درست نیست، اگر قرار باشد سازمان امر مالیایت این جنین مالیاتی را دریافت کند که نیاز به وابستگی به درآمد نفت نیستیم. سود حساب اشخاص حقوقی درآمد بانک نیست بلکه درآمد شخص است و باید مالیت خودش را پرداخت کند.

بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید وام مسکن به مردم می‌دادند، اما در قانون در نظر گرفته شده که در صورتی که به این تکلیف خود عمل نکنند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند به این دلیل که این وام را پرداخت نکرده اند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: در سامانه سوت زنی کد پستی و کد ملی پزشک لازم نیست فقط با وارد کردن نام پزشک و یا شماره نظام پزشکی و تخصصش، مردم می‌تواند فرار مالیاتی پزشکان را گزارش دهند.

مقاله اصلی