درآمدهای مالیاتی با شناسایی فراری های مالیات افزایش یافت

درآمدهای مالیاتی با شناسایی فراری های مالیات افزایش یافت

ایرنا نوشت:رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی با بیان اینکه رشد درآمدها با شناسایی فرارهای مالیاتی محقق شده است، گفت: در ۱۰ ماه امسال ۳۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که رشد ۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مجتبی امیری اظهار داشت: در ۱۰ ماه امسال بالغ بر ۳۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است که این رقم رشد ۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و تحقق ۱۰۳ درصدی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه داشته است.

وی افزود: از مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی، بیش از ۲۴۱ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم با ۱۱۸ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۶۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور ادامه داد: ۱۴۷ هزار میلیارد تومان مربوط به وصولی مالیات در بخش کالاها و خدمات با ۸۴ درصد تحقق نسبت به بودجه و ۴۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رشد درآمدهای مالیاتی با هوشمند سازی و شناسایی فرارهای مالیاتی

وی با بیان اینکه درآمدهای سازمان مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مصوب بودجه معادل ۱۱۳ درصد تحقق یافته است، گفت: میزان رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۵۹ درصد و تحقق آن نسبت به رقم مصوب بودجه معادل ۱۱۳ درصد بوده است که مقایسه این آمار با روند یک دهه گذشته حاکی از عملکرد درخشان این سازمان در حوزه وصول درآمدهای مالیاتی است.

امیری عنوان کرد: وصول درآمدهای مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و هم‌زمان با هوشمند سازی نظام مالیاتی افزایش یافته است که امیدواریم در سال آینده نیز با شناسایی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید درآمدها افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به وصول عوارض و پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ مجموعاً بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان وصولی عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده است. شایان ذکر است که وصولی عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته رقمی در حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور بیان داشت: وصولی عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سال ۱۰ماهه سال جاری نسبت به مجموع وصولی سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۴۵ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید:

  • میزان مالیات هر واحد مسکن مهر در سال آینده چه قدر است؟

۴۶۲۱۷

مقاله اصلی