حمایت وزارت راه و شهرسازی از طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری

حمایت وزارت راه و شهرسازی از طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از کلیات طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری حمایت می‌کنیم گفت: نقطه نظراتی در جزئیات طرح مذکور داریم که حتما اعلام خواهیم کرد.

به گزاری خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهرداد بذر پاش در رابطه با طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) گفت: از کلیات این طرح حمایت می‌کنیم همانگونه که در گذشته هم وزارت راه و شهرسازی با این طرح مذکور موافق بوده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری در مقام اجرا ممکن است برای برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی قابلیت‌های اجرایی داشته باشد، نقطه نظراتی در جزئیات طرح داریم که حتماً اعلام خواهیم کرد.

مقاله اصلی