حمایت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مصوبه اخیر مجلس مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری

در روز‌های اخیر به دنبال اظهارنظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شایعاتی در فضای مجازی پخش شد که صحت نداشت. به گفته این نماینده «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»مقاله اصلی