حقوق تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد در سال آینده، ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شد.مقاله اصلی