حساب‌های تجاری از شخصی تفکیک می‌شود

حساب‌های تجاری از شخصی تفکیک می‌شود

یکی از کارشناسان حوزه مالی و بانکی گفت: در آینده نزدیک حساب های تجاری از شخصی تفکیک می شود تا اخذ مالیات از فعالیت های تجاری راحت تر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پورمتین یکی از کارشناسان حوزه مالی و بانکی در گفت و گو با مهر گفت: بانک‌ها در حال جداسازی حساب‌های شخصی از تجاری هستند و برخی از اختلال‌ها در تراکنش‌ها در چند روز اخیر به این موضوع بر می‌گردد.

وی درباره چرایی این موضوع افزود: قرار است به ازای تراکنش‌ها مالیات اخذ شود از این رو ضرورت دارد تا این تفکیک انجام شود.

این کارشناس حوزه مالی و بانکی ادامه داد: در حال حاضر عابر بانک‌ها به حساب جاری افراد متصل بوده و تراکنش‌ها به این صورت قابل انجام بود و برای اخذ مالیات از فعالیت‌های تجاری ضرورت دارد تغییراتی در حساب‌های متصل به کارت‌های عابر بانک اعمال شود.

وی تصریح کرد: بانک‌هایی که به لحاظ سیستم نرم افزاری به روز هستند بدون حضور مشتریان اقدامات لازم را انجام خواهند داد اما در بعضی از بانک‌ها نیاز به حضور مشتریان برای جداسازی حساب‌ها ضروری است.

پورمتین در پایان گفت: تفکیک کامل حساب‌های تجاری از شخصی زمان بر بوده و ممکن است این جداسازی در مدت طولانی‌تری در تمام سیستم بانکی انجام شود.

مقاله اصلی