جوسازی طلافروشان در برابر شفافیت/ سازمان مالیاتی از قانون عقب نشینی نکند

در حالی سازمان مالیاتی درپی شفاف سازی عملکرد اصنافی است که مشخصا در سال های اخیر به واسطه شرایط کشور، سود های نجومی کسب کرده اند، ولی هم اکنون برخی از این صنوف از جمله طلافروشی‌ها با جوسازی قصد دارند در مقابل شفاف شدن عملکردشان مقاومت کنند.مقاله اصلی