جلسه بررسی تجهیزکتابخانه‌های آذربایجان شرقی ازمحل مالیات برگزارشد

جلسه بررسی تجهیزکتابخانه‌های آذربایجان شرقی ازمحل مالیات برگزارشد

تبریز- جلسه بررسی تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان از محل ماده ۱۷۲ قانون مالیات در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان بدون تحمیل بار مالی به خیرین از محل ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم صبح سه شنبه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

در این جلسه، اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره‌ای به معافیت مالیاتی ماده ۱۷۲ گفت: وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، با تسلیم قبض بانکی به ادار امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد نمود، کسر می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موارد مصرف وجوه واریزی عبارت از تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل کتابخانه ها است که فعالان بخش خصوصی در این خصوص می‌توانند وارد عمل شوند.

همچنین جمعی از فعالان بخش خصوصی نیز به بیان نظرات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند.

مقاله اصلی