جزئیات مالیات بر مجموع درآمد/ اخذ مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد

جزئیات مالیات بر مجموع درآمد/ اخذ مالیات پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات بر مجموع درآمد به صورت پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال (۸۴ میلیون تومان) تعیین می‌شود.

همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

– نسبت به مازاد ۸۴۰ میلیون ریال (۸۴ میلیون تومان) تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال (۱۶۸ میلیون تومان)؛ معادل ۱۰ درصد

– نسبت به مازاد یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال (۱۶۸ میلیون تومان) تا ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال (۲۷۶ میلیون تومان)؛ معادل ۱۵ درصد

– نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال (۲۷۶ میلیون تومان) تا ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال (۴۰۸ میلیون تومان)؛ معادل ۲۰ درصد

– نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال (۴۰۸ میلیون تومان) به بالا؛ معادل ۳۰ درصد

همچنین موارد استثنا بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.

مقاله اصلی