جزئیات دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس

جزئیات دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس

فارس نوشت:سخنگوی سازمان امور مالیاتی جزئیات دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس در سال جاری را تشریح کرد.

مهدی موحدی بک‌نظر در مورد گرفتن مالیات در مالکیت بیش از یک خودرو و یا یک مسکن، اظهار کرد: ما قانونی برای گرفتن مالیات از چند خودرو نداریم، بلکه مالیاتی که در چند سال اخیر در قالب قوانین بودجه سالانه تصویب شده، مربوط به مالیات بر خودروهای لوکس و گران قیمت و املاک لوکس است که از سال ۱۴۰۰ این مسئله در قوانین بودجه گنجانده شده است.

وی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۲ هم مالیات بر خودروی لوکس وجود دارد. در سال قبل هم این مسئله بود. کسانی که خودروی به ارزش بیش از یک‌ ونیم میلیارد تومان داشتند، به عنوان خودروی لوکس قلمداد می‌شد و باید مالیات می‌پرداخت. امسال هم طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ عدد ۳ میلیارد تومان برای خودروی لوکس در نظر گرفته شده است؛ یعنی خودروهایی که ارزش آنها کمتر از ۳ میلیارد تومان باشد، مالیات ندارند، اما هر خودرویی که ارزش آن بیش از ۳ میلیارد باشد، به عنوان لوکس قلمداد شده و از ابتدای سال جاری مشمول یک‌درصد مالیات می‌شوند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که اگر یک خانوار چند خودرو داشته باشد که ارزش مجموع آنها بیش از ۳ میلیارد تومان باشد، گفت: قانون در مورد مجموع ارزش خودرو سخنی نگفته، ولی تصریح دارد که اگر ارزش یک خودرو بیش از ۳ میلیارد باشد، امسال مشمول مالیات بر خودروی لوکس می‌شود.

به گفته موحدی بک‌نظر، اگر فردی ۱۰ درصد خودروی پراید هم داشته باشد، طبق قانون امسال مشمول قانون خودروی لوکس نمی‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد مالیات بر خانه‌های لوکس و گران قیمت گفت: طبق بند «ع» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، زمین‌های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی، اداری، تجاری، باغ‌ویلای مجاز با عرصه و اعیان و خانه‌های مجلل و لوکس که ارزش آنها بالای ۲۰ میلیارد تومان باشد، به مأخذ مالیات ۲ در هزار باید بپردازند. بنابراین املاکی که زیر ۲۰ میلیارد باشد، مشمول این مالیات نمی‌شود و براساس قانون، مالیات برعهده کسی است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مالک خانه‌های مجلل و یا لوکس باشد، ولو بعد از آن فروخته باشد مشمول مالیات می‌شود.

موحدی بک نظر اضافه کرد: اگر افرادی فقط یک باب منزل مسکونی داشته باشند که به شرط اینکه در ۱۰ سال اخیر تغییر مالکیت نداده باشد، ولو ارزش آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، چون در ۱۰ سال اخیر تغییر مالکیت نشده، مشمول مالیات بر خانه‌های لوکس نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

  • شکاف مالیاتی عمیق در بخش مشاغل /کارمندان ۱٫۵ برابر مشاغل مالیات می‌دهند

۳۵۲۱۷

مقاله اصلی