توضیح درباره دریافت مالیات از «مهریه» /اصل موضوع چیست؟

توضیح درباره دریافت مالیات از «مهریه» /اصل موضوع چیست؟

توضیح درباره دریافت مالیات از «مهریه» /اصل موضوع چیست؟

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی درباره پرداخت مالیات از مهریه توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در صفحه توییتری خود نوشت: «مهریه به موجب ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است.
ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول از پرداخت مالیات معاف است.»

توضیح درباره دریافت مالیات از «مهریه» /اصل موضوع چیست؟

۲۲۰

منبع