توضیح «خاندوزی» درباره اختلافات بخش اول و دوم بودجه/ تصمیم جدید درباره مالیات‌ها

توضیح «خاندوزی» درباره اختلافات بخش اول و دوم بودجه/ تصمیم جدید درباره مالیات‌ها

توضیح «خاندوزی» درباره اختلافات بخش اول و دوم بودجه/ تصمیم جدید درباره مالیات‌ها

وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره اختلافات بخش اول و دوم بودجه داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی در هشتاد و یکمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با عرض تبریک درباره اقدام تنبیهی علیه رژیم صهیونسیتی اظهار داشت: در محیط کسب و کار هر سال حمایت و پشتیبانی جدی‌تری از سوی رهبری و دولت دریافت می‌کنیم چراکه مسیر بهبود محیط کسب و کار بی بازگشت است و در سه سال گذشته نقطه کانونی چرخش تحول آفرینی بوده‌است.

وی ادامه داد: جهت تقسیم کار متعارف مرکز بهبود کسب و کار قانون را به اجرا می‌رساند اما در عمل بازیگران اصلی فعالان اقتصادی و تشکل‌ها هستند و این افراد کانون چرخش تحول آفرینی بوده‌اند و راهبری این مسیر را انجام دادند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این بازیگران اصلی و اتاق سه گانه موضوعاتی که سالها جزو مکتوبات بودند را محقق کردند.

خاندوزی همچنین در جمع خبرنگاران درباره اختلافات بخش اول و دوم لایحه بودجه در بخش مالیات اظهار داشت: در بخش اول لایحه بودجه سال ١۴٠٣ موضوع کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید وجود نداشت اما پس از نامگذاری سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و همچنین دستور رییس جمهوری قرار بر این شد مالیات بر تولید کاهش پیدا کند. از این رو سازمان برنامه و بودجه سه پیشنهاد دربارع جایگزینی درآمدهای مالیاتی ارایه داده و قرار است مبلغ کاهش مالیات‌ها بین منابع دیگر درآمدی تقسیم شود.

223223

منبع