«توسعه و تجهیز دانشگاه‌ها» به جای مالیات صنایع خصوصی و دولتی

«توسعه و تجهیز دانشگاه‌ها» به جای مالیات صنایع خصوصی و دولتی

گرمسار- وزیر علوم گفت: اخیراً قانونی مصوب شده که صنایع خصوصی و دولتی به جای مالیات می‌توانند در دانشگاه‌های کشور هزینه کنند لذا این امر می‌تواند به ما در زمینه توسعه و تجهیز کمک کند.

محمد علی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تجهیز و توسعه دانشگاه‌های کشور، بیان کرد: در قانونی که اخیراً مجلس مصوب کرده به صنایع دولتی و خصوصی اجازه داده که چنانچه در دانشگاهی برای زیرساخت‌های علم و فناوری هزینه کنند به منزله مالیات آن صنایع در نظر گرفته شده و برای آنها معافیت مالیاتی به همراه دارد که این مهم می‌تواند راهی برای توسعه دانشگاه قلمداد شود.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه دانشگاه گرمسار به دلیل نزدیکی پایتخت می‌تواند محل انتخاب تحصیل بسیاری از افراد تهران شود، ابراز داشت: معتقدیم توسعه این دانشگاه می‌تواند به جذب بخشی از استعدادهای برتر کمک کند.

استفاده از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری

وزیر علوم تحقیقات و فناوری کابینه سیزدهم همچنین ضمن بیان اینکه رشته‌های دانشگاه دولتی گرمسار همگی پر طرفدار هستند، افزود: این مهم می‌طلبد تا برخی از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه توسعه پیدا کند و امکانات رفاهی برای دانشجویان فراهم شود.

زلفی گل ابزار امیدواری بهره‌گیری ظرفیت خیران برای ارتقا و رشد دانشگاه گرمسار، ابراز داشت: با ایجاد امکانات ورزشی شرایط جذاب داوطلبان بیشتر کنکور در دانشگاه گرمسار مقدور می‌شود.

وی ضمن بیان اینکه دانشگاه گرمسار به دلیل نزدیکی به تهران ظرفیت توسعه را دارد، تصریح کرد: در بخش امکانات رفاهی و ورزشی می‌بایست از کمک خیران شهرستان استفاده شود و می‌توان از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان هم استفاده کرد

مقاله اصلی