تمدید مهلت بهره‌مندی از مزایای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات برای مشاغل

تمدید مهلت بهره‌مندی از مزایای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات برای مشاغل

یزد- سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان یزد از تمدید ۱۰ روزه مهلت قانونی تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ برای صاحبان مشاغل خبر داد.

رضا نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین مهلت بهره‌مندی از مزایای تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل، دهم تیرماه است، اظهار داشت: بنا به درخواست صاحبان مشاغل و در راستای رویکرد تعاملی و مودی مداری نظام مالیاتی و تداوم همکاری و تعامل نزدیک با اصناف، با کسب مجوز از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا، مهلت تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و یا ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ تا ۱۰ تیرماه تمدید شد.

وی تصریح کرد: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‏های مستقیم ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده قانون ۱۰۰ مالیات‌های مستقیم بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف و سایر مودیان مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی هستند.

مقاله اصلی