تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ١٠ تیرماه

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا ١٠ تیرماه

رئیس اداره کل امور مالیاتی البرز گفت: بنا به درخواست صاحبان مشاغل و با موافقت شورای سران، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا دهم تیرماه تمدید شد.

به گزارش خبرآنلاین البرز، محمدی با بیان اینکه ۳۱ خرداد ماه طبق قانون، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل است، گفت: با اینکه در مقایسه با سال گذشته، بیش از ۹۶ درصد از مشاغل نسبت به ارسال اظهارنامه یا تایید فرم تبصره ۱۰۰ خود اقدام کرده‌اند، در راستای همراهی و همدلی نظام مالیاتی با صاحبان مشاغل، با کسب مجوز از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ تا ۱۰ تیرماه تمدید شد.
او افزود: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌‏های مستقیم (مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‏‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف است و بقیه مودیان مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد تعیین شده است.

مقاله اصلی