تعیین ساز و کار تخصیص اعتبار مالیاتی به کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال و اعطای اعتبار مالیاتی به این حوزه، بخشنامه ای را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش ‌بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726هـ مورخ 1401/12/23 برای اجرا ارسال می‌ شود.

ابلاغیه سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت فعالیت‌های هنری و انتشارات کمک درسی

مطابق مفاد این بخشنامه، بر ‌اساس تبصره ماده (9) آیین‌نامه‌ مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ‌بنیان رئیس ‌جمهور موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401 و آئین ‌نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.

همچنین در بخشنامه تصریح شده است: اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده (9) آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 و اصلاحیه ‌های آن و همچنین آیین ‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون یادشده موضوع تصویب ‌نامه شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 امکان ‌پذیر خواهد بود.

انتهای پیام/

مقاله اصلی