تحقق وعده وزیر اقتصاد در کمتر از ۴۸ ساعت

تحقق وعده وزیر اقتصاد در کمتر از ۴۸ ساعت

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: بر مبنای وعده وزیر اقتصاد، در مرحله اول دو میلیارد تومان از سهم مالیاتی خراسان جنوبی از یکی واحدهای معدنی به حساب استان واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در دیدار با مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی اظهار کرد: فضایی ارزشمند همدلی همگرایی و همسویی برای رسیدن به اهداف سند تحول و عملیاتی راهبردی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: اولین سفر از دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور انجام شد و حضور مردم پاسخ دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی را داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: مردم خراسان جنوبی رویداد بزرگی را رقم زدند که برگی دیگر بر افتخارات استان افزود.

وی بیان داشت: در جریان حضور رئیس جمهور در استان سفر وزیر اقتصاد را نیز داشتیم که در کمتر از دو روز وعده ایشان محقق شد.

ذاکریان با اشاره به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی مودیان معدنی گفت: در مرحله اول روز گذشته بر مبنای این دستور دو میلیارد تومان از سهم مالیاتی استان از یکی واحدهای معدنی به حساب استان واریز شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه ایجاد و بازسازی انبار اموال تملیکی استان در سفر وزیر به تصویب رسید، بیان داشت: باید پیگیری‌ها برای اجرای دستور مقام عالی وزارت انجام شود.

ذاکریان ادامه داد: کلنگ این پروژه بر زمین بخورد تا زیر ساخت اولیه برای این مجموعه فراهم شود.

وی گفت: عرض خدا قوت خدمت شما در برپایی میز ارتباطات مردمی و حضور مؤثر در ارائه خدمات به مردم داریم.

در پایان لوح تقدیری به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق حداکثری اهداف و برنامه‌های دور اول سفر رئیس جمهور و بستر سازی و اجرای برنامه‌های دور دوم سفر برای تسهیل ارتباط مستقیم با مردم به مهدی اسماعیل پور مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی اعطا شد.

مقاله اصلی